Ove Eides litterære kanon

Kva er den fremste litteraturen som har kome frå Sogn og Fjordane – gjennom tidene? Ove Eide har prøvd å svare på dette, og har utarbeidd ein skjønnlitterær kanon frå fylket vårt, ei liste over den litteraturen han meiner står seg best.

For å kunne seie at litteraturen har stått seg, har han avgrensa utvalet til å gjelda forfattarar som har debutert før 1990. Lista hans ser dermed slik ut:

Ove Eide

Ove Eide (Foto: Anja Angelskår Mjelde)

 

Ove Eide er pensjonert lektor, forfattar og foredragshaldar. I ein mannsalder har han vore særdeles oppteken av den lokale litteraturen. Det er truleg ingen i Sogn og Fjordane som har slik inngåande breiddekunnskap om litteraturen frå Sogn og Fjordane, det gjeld både den eldre og den nyare litteraturen. Samstundes har han den nasjonale oversikten, og har vore sentral i utarbeiding av både læreplanar og læreverk for norskfaget i den vidaregåande skulen.

Lagt inn av Bibliotekutvikling Vestland.
Gå til artikkelarkivet >>
0 Svar

Gi tilbakemelding

Vi tar gjerne imot tilbakemeldingar. Har du synspunkt på sida? Ser du feil eller manglar? Har du opplysningar å tilføye eller bilete å dele med oss? Send inn melding!
Legg du inn e-post og/eller telefonnummer, kan vi kontakte deg for ev. oppfølging.
(Skjemaet blir sendt til Sogn og Fjordane fylkesbibliotek, tilbakemeldinga blir ikkje liggande på nettsida.)

Legg att eit svar