Informasjonskapslar

Informasjonskapslar (cookies) er små tekstfiler som vert plasserte på datamaskina di når du lastar ned ei nettside, slik som forfattarar.sfj.no. Her finn du informasjon om vår bruk av informasjonskapslar/cookies.

Ved å gå inn og hente informasjon og/eller nytte tenester på vår nettside samtykker du i at det vert sett informasjonskapslar i nettlesaren din – i og med at dei fleste nettlesarar er innstilte slik at dei automatisk aksepterer informasjonskapslar. Dersom du ikkje vil akseptere vår bruk av informasjonskapslar, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingane i nettlesaren. Vi gjer merksam på at dette kan medføre at tenestene på nettsidene våre ikkje fungerer optimalt.

Google Analytics

Google Analytics er ei nettanalyseteneste som Google, Inc. («Google») leverer. Google Analytics bruker informasjonskapslar for å analysere korleis brukarar nyttar nettstaden. Informasjonen som vert generert av ein slik informasjonskapsel ved bruk av den aktuelle nettstaden, inkludert di IP-adresse, vert send til Google og lagra på serverar i USA. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstaden, samanstille rapportar om aktivitetar på nettstaden for eigaren av nettstaden, samt for å yte andre tenester i tilknyting til aktivitetar på nettstaden og bruk av Internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjepartar viss det er lovkrav om dette eller i tilfelle kor tredjepartar behandlar informasjonen på vegner av Google. Google vil ikkje kople di IP-adresse med annan informasjon Google har.

Vi brukar Google Analytics for å analysere bruken av våre nettsider. Vi får informasjon om kva sider som er mest besøkte, kvar brukarane kjem frå, på kva tidspunkt sidene er mest besøkte osv.

Google Analytics kan setje disse informasjonskapslane: __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz.

Lovverket

Den reviderte ekomlova, som vart gjeldande 1. juli 2013, har ei formulering om vilkåra knytte til lagring av opplysningar i kommunikasjonsutstyr – også kjend som «cookie-paragrafen», jf. ekomloven § 2-7b.

  • 2-7b Bruk av informasjonskapsler/cookies

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

  • utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
  • som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.