Håkon Wergeland

Fødd: 14. april 1878 Gulen

Død: 3. mars 1971

Håkon Wergeland (14. april 1878–3. mars 1971) var ein norsk prest og skulestyrar frå Byrknesøy i Gulen kommune.

Wergeland var son til ein lærar. Han vart cand.theol. i 1902. Wergeland var styrar på Viken kristelege ungdomsskule på Gjøvik frå 1902-1911, rektor ved Notodden lærerskole 1911-1936, ungdomsprest i Oslo 1937-1938 og rektor på Kristiansand lærerskole 1938-1948. Wergeland var to gonger aktuell kandidat til å verte biskop i Den norske kyrkja.

Bibliografi

Bøker

 • 1911 – Mattæusevangeliet i bibeltimer (Krisiania: Lutherstiftelsen) Les boka her
 • 1913 – Reint liv og freistingar (Oslo: L. E. Tvedts forlag)
 • 1916 – Tru og liv : ei kristendomslæra for lærarskularne (Kristiania: Norli) Les boka her
 • 1917 – Kvæde til minne um reformationen (Kristiania: Norli) Les boka her
 • 1919 – Kyrkje-profeten : dikt (Kristiania: Norli) Les boka her
 • 1920 – Notodden lærarskule 1895-1920 : festskrift til 25 års jubilæet (Notodden: «Teledølen»s prenteverk) Les boka her
 • 1921 – I Herrens hage : profeten Jesaja og samtidi (Kristiania: Norli) Les boka her
 • 1921 – Tru og liv : ei kristendomslæra for lærarskularne (Oslo: Norli) Les boka her
 • 1922 – Or bannet! : dikt (Kristiania: Norli) Les boka her
 • 1926 – Kyrkjesoge for lærarskulane. 1. Gamle-tidi og midalderen (Oslo: Norli) Les boka her
 • 1927 – Kyrkjesoge for lærarskulane. 2. Den nyare tidi (Oslo: Norli)
 • 1930 – Frelseuppleving og frelsetyding : ei utgreiding um det som semjar og det som skil millom kristne (Bergen: Lunde) Les boka her
 • 1931 – Kvar kristen – ein misjonær! : fyredrag i studentlaget for Buddhistmisjonen i Oslo 25de okt. 1931 (Oslo: Kristne Buddhistmisjon) Les boka her
 • 1932 – Kristentru og kristenliv : lagt fram for folkeskulen etter arbeidsskulemåten (Oslo: Cappelen) Les boka her
 • 1936 – Den arbeidande Gud : eit ord um gudsveldet og verdi til kristkyrkja på krossvegen (Oslo: Norli) Les boka her
 • 1936 – Kristentru og kristenliv : lagt fram for folkeskulen etter arbeidsskulemåten (Oslo: Cappelen) Les boka her  [2. utg.]
 • 1937 – Kristentro og kristenliv : tilrettelagt for folkeskolen efter arbeidsskolemetoden (Oslo: Cappelen) Les boka her
 • 1938 – Israel føre Kristus : ei arbeidsbok for lærarskulane (Oslo: Norli) Les boka her
 • 1939 – Den kristne personlegdomen : ei utgreiing om målet for oppsedinga (Oslo: Norli) Les boka her
 • 1941 – Jesu liv og aposteltida : ei arbeidsbok for lærarskulane (Oslo: Norli) Les boka her
 • 1945 – Kristendom og samfunnsliv (Oslo: Norli) Les boka her
 • 1945 – Kyrkjesoge for lærarskulane. 1 : Gamletida og midalderen (Oslo: Norli) Les boka her  [2. utg.]
 • 1945 – Kyrkjesoge for lærarskulane. 2. Den nyare tida (Oslo: Norli) Les boka her  [2. utg.]
 • 1946 – Menneske og medmenneske : litt samfunnslære for kristen ungdom og andre (Oslo: Norli) Les boka her
 • 1946 – Tru og liv : ei kristendomslære med religionspsykologi og religionssoge for lærarskulane og interesserte lekfolk (Oslo: Norli) Les boka her  [3. utg.]
 • 1950 – Religionen i folkeskulen : ei metodisk innføring i kristendomsopplæringa i folkeskulen (Oslo: Cappelen) Les boka her
 • 1950 – Kyrkjesoge for lærarskulane. II : Den nyare tida (Oslo: Cappelen) Les boka her  [3. utg.]
 • 1950 – Kyrkjesoge for lærarskulane. I : Gamleltida og midalderen (Oslo: Norli) Les boka her  [3. utg.]
 • 1952 – Krig eller kristendom (Oslo: Norges fredsråd) Les boka her
 • 1952 – Notodden lærarskule : minneskrift frå åri 1920-1936 (Oslo: Land og Kirke) Les boka her
 • 1953 – Alkoholspørsmålet frå pedagogisk og etisk synstad (Oslo: Landsrådet for edruskapsundervisning) Les boka her
 • 1953 – Oppseding til fred : handbok for lærarar i skulen (Oslo: Lærernes Fredsnemnd) Les boka her
 • 1953 – Chinas religioner : studieplan med råd og vink for studieringer (Oslo: Buddhistmisjonen)
 • 1955 – Høyrer krig med til Guds verdensplan? (Skien: Kristent fredslag)
 • 1960 – Kristus – vårt liv : bibeltimar frå Fiskumstemner (Oslo: Nordisk buddhistmisjon) Les boka her
 • 1967 – Barneminne frå Byrknesøy i 1880-90 åra (Eidsvoll: Eige forl.) Les boka her
 • 1967 – Israel føre Kristus : ei lære- og arbeidsbok for lærarskulane (Oslo: Olaf Norlis forlag) Les boka her  [2. utg.]
 • 1970 – Faster Siri : soga om ein funksjonshemma (Skjetten)

I tidsskrift – eit utval

Bakgrunnsstoff

Teksten er henta frå Wikipedia, lisensiert under CC-BT-SA