Minda Ramm

Minda Ramm

Fødd: 27. desember 1859 Sogndal

Død: 11. april 1924 (64 år)

Yrke: romanforfattar, skribent, omsetjar

Minda Ramm

Minda Mathea Olava Ramm (fødd 27. desember 1859 i Sogndal, død 11. april 1924)
var ein norsk forfatter som i alt skreiv fire romanar og nokre noveller.

Liv og forfattarskap

Minda Ramm gjekk på privat artiumkurs i Kristiania saman med blant andre Betzy Børresen og Anna Bugge. I studieåra var Ramm kvinnesakforkjempar og aktiv innom studentlaget Skuld, ein forløpar for Norsk Kvinnesaksforening, men seinare blei ho meir kritisk til kvinnesaksrørsla. Ho tok Cand.real.-eksamen i 1890 og i 1893 gifta ho seg med forfattaren Hans E. Kinck som ho fekk to born med.

Debutboka Lommen (1896) vekte merksemd for si skildring av korleis tidas unge intellektuelle kvinner ikkje makta å leve opp til det gjengse kjønnsrollemønsteret om dei tok val som gav dei intellektuell vekst.[1] Kvinnesaksrørsla i Kristiania tolka boka som antifeministisk, og profilerte medlemar sa seg lei for at ei utdanna kvinne dei hadde rekna for ei av sine eigne skreiv slikt. Men sjølv motstandarar av meiningsinnhaldet måtte medgje at boka var vellukka reint kunstnarleg. Den blei òg rekna som erotisk djerv, og kvinner i det akademiske miljøet i Kristiania oppfatta verket som ein nøkkelroman.

Den neste romanen, Overtro. Skildringer fra ottiårene (1898), er mindre vellukka og fekk lite merksemd. I 1909 kom den tredje romanen, Valgaar, ei satirisk skildring av livet i eit lite samfunn.

Den fjerde og siste romanen til Minda Ramm, Fotfæstet (1918), blir rekna som den beste boka hennar. Romanen har eit sivilisasjonskritisk drag ved at den skildrar korleis menneska kløyvest mellom natur og kultur, og deira strev med å finne ein idebasert ståstad i livet.[1]

Bibliografi

Bøker

  • 1898 – Overtro : skildringer fra ottiårene (Kristiania: Det norske aktieforlag) I fulltekst ved nb.no

Kjelder

  • Denne artikkelen bygger på artikkelen Minda Ramm frå Wikipedia på svensk, den 22. februar 2012. Artikkelen oppgjev som kjelde:
    • Lorenz, Astrid: «Natura demonia est: om Minda Ramm», 1996 i Nordisk kvinnolitteraturhistoria, band 3, Höganäs : Wiken, Cop. 1996, side 75-76
  • Tidsskrift. Nummer 26. Utgjeve av Historielaget for Sogn. Dikting og diktarar frå Sogn. Ved Andreas Bjørkum og Jarle Bondevik Kaupanger : Historielaget, 1978
Referansar

Bakgrunnsstoff


Denne sida brukar materiale frå Wikipedia, lisensiert under CC-BY-SA

Emneord