Marie Amalie Landmark

Marie Amalie Landmark

Fødd: 5. august 1845 Fjaler

Død: 25. april 1935 (89 år) Fjaler

Yrke: skribent

Tema: Matstell

Debut: Husholdningsbog, 1892

Marie Amalie Landmark (5. august 1845–25. april 1935) var ein norsk husstellærar og kokebokforfattar.

Landmark er mest kjend for utgjevinga Kokebok for land og by som kom ut i mange opplag fram til 1932 og selte i over 100 000 eksemplar.[1][2][3]
Denne boka innheld ikkje berre oppskrifter på mat og råd om kosthald, men er av stor verdi kulturhistorisk av di ho gir eit godt bilete av skikkar og levemåtar i ei bygd på Vestlandet rundt førre hundreårsskiftet.[1]

Landmark skipa og drifta ein husstellsskule i Fjaler i 1883-1893, var omreisande lærar i husstell i regi av Nordre Bergenhus Amts Landhusholdningsselskab i perioden 1893-1897, og var mellom anna medarbeidar i bondekvinnebladet Husmoderen : Tidsskrift for Hus og Hjem.[3]

Marie Amalie Landmark vaks opp på Tysse i Fjaler kommune i Sunnfjord og vart buande der heile livet.

Bibliografi

Bøker

  • 1892 – Husholdningsbog (Kristiania: Marius Lunds Forlag)
  • 1900 – For landsbygden : raad og veiledning for hus og hjem (Bergen: N. Nilsens bogtrykkeri) I fulltekst ved nb.no
  • 1910 – Fortællinger (Bergen: Lunde forlag)
  • 1911 – Bagning og brygning i det smaa (Bergen: N. Nilssen & Søns Bogtrykkeri)
  • 1984 – Kokebok for land og by (Førde: Fjaler sogelag) I fulltekst ved nb.no  [Utgitt på ny ved Øens prent. Første gong trykt i 1890-åra.]

Kjelder

  • Eli E. Vengen (15. august 2006). «Har Fjaler norsk rekord i forfattarskap?». Firda: 8-9. 

Referansar

  1. 1,01,1 Landmark 1984, side [1]
  2. Vengen 2006, side 8
  3. 3,03,1 Notaker, 2009

Bakgrunnsstoff


Denne sida brukar materiale frå Wikipedia, lisensiert under CC-BY-SA