Lars Barmen

Lars Barmen (fødd 3. februar 1963) er ein norsk kokk frå øya Barmen i Selje kommune i Sogn og Fjordane. Barmen fekk interesse for matlaging allereie som […]

Sverre Bortne

Sverre Bortne (6. mai 1920–28. november 1989) var jordstyresekretær i Selje kommune, og dreiv eige gartneri. Under pseudonymet Sverre Lisnes gav han ut […]

Reidar Djupedal

Reidar Djupedal (22. mars 1921–29. juli 1989) var ein norsk språkforskar som var professor i nordisk språk og litteratur ved NTNU i Trondheim. Bakgrunn […]

Claus Frimann

Claus Frimann (15. mai 1746–11. oktober 1829) var ein norsk diktar, prest og jordeigar. Han var personellkapellan i Volda på Sunnmøre 1771-79 og soknep […]

Peter Harboe Frimann

Peter Harboe Frimann (19. november 1752–21. september 1839) var ein norsk embetsmann og diktar på 1700-talet. Han vart fødd på prestegarden i Selje i Nord […]

Odd-Bjørn Fure

Odd-Bjørn Fure (fødd 5. mars 1942 på Stadtlandet) er ein norsk historikar og statsvitar. Hovudfag hadde han i samanliknande politikk, men gjekk over til historiefaget med doktorgradsavhandling i 1984 om den norske arbeidarrørsla 1918-1920. Tidlegare hadde han ikkje studert historie. Etter å ha hatt ei rekkje stillingar, var Fure professor i moder […]

Paula Fure

Paula Elisabeth Fure (fødd 19. november 1933 i Selje kommune i Nordfjord) er ein norsk kunstformidlar og forfattar. Saman med mannen sin, musikaren Svei […]

Jan Petter Hoddevik

Jan Petter Hoddevik (fødd 5. november 1964) er ein norsk forfattar frå Selje kommune i Nordfjord i Sogn og Fjordane. Hoddevik har mellom anna skrive bøke […]

Peder Rasmussøn

Peder Rasmussøn (d. 1640) var ein norsk prest, og av dei første salmediktarane etter reformasjonen. Peder Rasmussøn vart fødd på Ytre Fure på Stadlande […]