Odd-Bjørn Fure

Odd-Bjørn Fure (fødd 5. mars 1942 på Stadtlandet) er ein norsk historikar og statsvitar. Hovudfag hadde han i samanliknande politikk, men gjekk over til historiefaget med doktorgradsavhandling i 1984 om den norske arbeidarrørsla 1918-1920. Tidlegare hadde han ikkje studert historie. Etter å ha hatt ei rekkje stillingar, var Fure professor i moder […]

Jarle Helgheim

Jarle Helgheim (fødd 1942) er ein norsk lærar, bygningsarbeidar, breførar og forfattar frå Skei i Jølster kommune. Helgheim har graden Cand. real. frå Uni […]

Aud Hjelle

Aud Hjelle (fødd 1942) er ein norsk designar, journalist, reiseleiar og sekretær. Ho er frå Eid. Aud Hjelle har sitt eige designfirma, Aud Hjelle Design. […]

Per Sandal

Per Sandal (22. mai 1942–23. april 2005) var ein norsk historikar, forskar og forfattar. Han vaks opp på Breim i Gloppen, og var busett store delar av liv […]