Peter Harboe Frimann

Peter Harboe Frimann (19. november 1752–21. september 1839) var ein norsk embetsmann og diktar på 1700-talet. Han vart fødd på prestegarden i Selje i Nord […]