Sigurd Rønnekleiv

Sigurd Rønnekleiv (1. juni 1906–30. april 1932) var ein norsk lærar. Han var frå Hyen i Gloppen kommune. Han gjekk på Nordfjord ungdomsskule 1924-1925 og […]

Rasmus Stauri

Rasmus Stauri (3. mars 1867–23. juni 1932) var ein norsk lærar, folkeopplysar og forfattar. Liv Stauri var fødd i Stryn av bondefolk. Mora, Siri Sta […]