Per Hilleren

Fødd: 7. juni 1906

Død: 23. april 1994 (87 år)

Yrke: skribent

Per Hilleren

Per Hilleren (fødd 7. juni 1906 på Veitastrond i Luster i Sogn og Fjordane, død 23. april 1994) var ein norsk forfattar og predikant. Han vaks opp i Sogndal og flytta seinare mykje, han var mellom anna også busett i Brekke i Gulen, Balestrand og Vadheim i Høyanger, forutan eit par stader på Austlandet.
Hilleren var i ein kort periode redaktør for lokalavisa Syngabladet som kom ut i Sogndal i 1967. Han var sterkt engasjert i kristeleg lagsarbeid, han var mellom anna ei tid tilsett ved Blå kors i Bergen og han reiste også som forkynnar for kristelege organisasjonar.

Per Hilleren gav ut om lag 50 bøker frå debuten i 1928 med Kveldssol. Eit prosadikt. Ofte er kampen mellom det lyse og det mørke tema. Mange bøker er gitt ut i fleire opplag og på fleire språk. Gjennombrotet kom i 1939 med romanen Gull og kjærlighet som var eit oppgjer med Hitler og nazismen. Dei fleste utgjevingane til Hilleren har vore i romanform, men han har også gitt ut novellesamlinga Medan heggen blømer, og nokre av føredraga hans kom i bokform i Tid og rødmer.

Hilleren sine verk har ein kristen grunntone. Religiøse brytningar i einskildmennesket og bygdesamfunnet er viktige tema. Ein finn også naturskildringar i bøkene hans. Rachel frå 1959 er ein roman frå det nye Israel. Romanen Det blåser på heia frå 1947, skildrar vekkingane på Vegårshei i siste halvdel av 1800-talet. Den sjølvbiografiske Minneskog fortel om livet som forfattar og forkynnar. Han har også skrive bøker for barn.

Bibliografi

Bøker

I tidsskrift – eit utval

Bakgrunnsstoff


Denne sida brukar materiale frå Wikipedia, lisensiert under CC-BY-SA

Emneord