Jan Anders Timberlid

Jan Anders Timberlid

Fødd: 1951 (73 år) Kaupanger

Yrke: historikar, skribent

Jan Anders Timberlid

Jan Anders Timberlid (fødd 1951) er ein norsk historikar og politikar. Han er frå Kaupanger i Sogndal kommune og er busett i Høyanger. Timberlid er dr. philos i historie frå Universitetet i Bergen 1992 og er tilsett som førsteamanuensis ved Høgskulen i Sogn og Fjordane/Høgskulen på Vestlandet. Han har skrive fleire bygdebøker.

Bibliografi

Bøker

 • 1978 – Den økonomiske utviklinga i Kaupanger : ca. 1800 – ca. 1865 (Bergen: Universitetet) I fulltekst ved nb.no  [Hovudoppgåve i historie ved Universitetet i Bergen, hausten 1978]
 • 1980 – Ei historisk undersøking av utmarksbruket i indre delar av Telemark, Agder og Rogaland = A historical survey of the utilization of the outlying fields in inner parts of the counties of Telemark, Agder and Rogaland = : A historical survey of (Oslo: SNSF-prosjektet) I fulltekst ved nb.no
 • 1981 – “For pladsen skal han slide-” : husmannsskipnaden i Sogn og Fjordane (Oslo: Tiden) . ISBN 82-10-02026-9 I fulltekst ved nb.no  [Skriftstyrar Jan Anders Timberlid]
 • 1985 – Høyanger ungdomslag 1896-1983 : eit bygde-Noreg på industristaden (Høyanger: Høyanger ungdomslag)
 • 1988 – Driftsendringar i jordbruket som årsak til forsuring av norske vassdrag? : ein samanliknande studie av utmarksbruket på Vest- og Sørlandet i perioden 1850-1980 (Ås: Økoforsk)  [Økoforsk rapport ; 1988:14]
 • 1990 – Bygdebok for Gaular. Band 1. Frå dei eldste tider og fram til omkring 1660 (Sande: Gaular sogenemnd) . ISBN 8299453828 I fulltekst ved nb.no
 • 1992 – Bygdebok for Gaular. Band 2. Perioden 1660-1865 – vekst innafor faste rammer (Sande: Gaular sogenemnd) . ISBN 8299453836 I fulltekst ved nb.no
 • 1995 – Bygdebok for Gaular. Band 3. Gaular 1865-1990. Samarbeid og motsetningar (Sande: Gaular sogenemnd) . ISBN 82-994538-4-4 I fulltekst ved nb.no
 • 1998 – Bygdebok for Gaular. Band 4. Gardar og folk. Viksdalen sokn (Sande: Gaular sogenemnd) . ISBN 82-994538-0-1 I fulltekst ved nb.no
 • 1999 – Bygdebok for Gaular. Band 5. Gardar og folk. Sande sokn (Høyanger: Gaular sogenemnd) . ISBN 82-994538-0-1 I fulltekst ved nb.no
 • 2000 – Bygdebok for Gaular. Band 6 a. Gardar og folk. Bygstad sokn (Sande: Gaular sogenemnd) . ISBN 82-994538-0-1 I fulltekst ved nb.no
 • 2000 – Bygdebok for Gaular. Band 6 b. Gardar og folk. Bygstad sokn (Sande: Gaular sogenemnd) . ISBN 82-994538-0-1 I fulltekst ved nb.no
 • 2007 – Sogndal bygdebok : gardar og folk Stedje sokn. Band 1. [Kjørnes-Arvål] (Sogndal: Sogndal sogelag) . ISBN 978-82-92249-09-3  [Av: Jan Anders Timberlid , Berit Selseng]
 • 2007 – Sogndal bygdebok : gardar og folk Stedje sokn. Band 2. [Sogndalsfjøra-Notsete] (Sogndal: Sogndal sogelag) . ISBN 978-82-92249-09-3  [Av: Jan Anders Timberlid , Berit Selseng]
 • 2007 – Sogndal bygdebok : gardar og folk Stedje sokn. Band 3. [Elvagjeng-Hagen(Vikane)] (Sogndal: Sogndal sogelag) . ISBN 978-82-92249-09-3  [Av: Jan Anders Timberlid , Berit Selseng]
 • 2012 – Sogndal bygdebok : gods, gardar og folk Kaupanger sokn. Band 1. [Prestegarden-Rudsvik] (Sogndal: Sogndal sogelag) . ISBN 978-82-92249-16-1  [Av: Jan Anders Timberlid , Berit Selseng]
 • 2012 – Sogndal bygdebok : gods, gardar og folk Kaupanger sokn. Band 2. [Kaupanger-Tingastad] (Sogndal: Sogndal sogelag) . ISBN 978-82-92249-17-8  [Av: Jan Anders Timberlid , Berit Selseng]
 • 2015 – Vatnet, verket og byen : Høyanger 100 år 1915-1965. Bind 1. 1915-1965 (Bergen: Fagbokforlaget) . ISBN 978-82-450-1874-5  [Av: Martin Byrkjeland og Jan Anders Timberlid]
 • 2015 – Vatnet, verket og byen : Høyanger 100 år 1915-1965. Bind 2. 1965-2015 (Bergen: Fagbokforlaget) . ISBN 978-82-450-1874-5  [Av: Martin Byrkjeland og Jan Anders Timberlid]
 • 2017 – Rift om brødet 1763-1875 (Bergen: Fagbokforlaget) . ISBN 9788245019155  [Soga om Sogn og Fjordane, band to]

I tidsskrift – eit utval

Kjelder

 • Om Jan Anders Timberlid i Fylkesleksikon Sogn og Fjordane

Bakgrunnsstoff


Denne sida brukar materiale frå Wikipedia, lisensiert under CC-BY-SA

Emneord