Harald Jarl Runde

Harald Jarl Runde

Fødd: 1947 (77 år) Runde

Yrke: forfattar, ingeniør, lokalhistorikar

Harald Jarl Runde

Harald Jarl Runde (fødd 1947) er ein norsk ingeniør og lokalhistorikar. Han er fødd på Runde på Sunnmøre og busett i Naustdal. Runde har utdanning frå Televerket/Telenor og var ingeniør i Førde Teleområde og museumskonsulent i Norsk Telemuseum. Han har teke etterutdanning i lokalhistorie, historie grunnfag og pedagogikk med undervisning i grunn- og vidaregåande skule. Runde har skrive ei rekke artiklar om lokalhistoriske emne og har vore leiar i skriftstyret for Sogeskrift for Naustdal.

Bibliografi

Bøker

  • 1995 – Den optiske telegraf : kapt. Ohlsens modell av 1808 : signalbok og instruksjon : instruks for betjening (Oslo: Norsk telemuseum, Telenor)  [Utgitt i samband med Telenor Expo 15.-19. mars 1995. Heftet har kome i stand ved hjelp av Risør Museum, Forsvarsmuseet og Tvedestrand historielag. Ved Kjell Egestad, Terje Norli, Harald Jarl Runde]
  • 1995 – “Naar telegraphen skal forkynde” : den norske kysttelegrafen og signalvesenet 1807-14 (Sogndal: H. J. Runde)  [Semesteroppgåve i lokalhistorie – Høgskulen i Sogn og Fjordane, 1994-95]
  • 1995 – Den norske kysttelegrafen og signalveset 1807-14 (Sogndal: Høgskulen i Sogn og Fjordane)  [Serie: Studentarbeid i lokalhistorie]
  • 2006 – Anders Redal : nogle ord om mit pillegrims liv, og reiseminder i Morbærdalen (Naustdal: Eige forlag)  [Hefte samla av Harald Jarl Runde]
  • 2007 – Runde fyr : de søefarende til hielp og tieneste (Naustdal: Eige forlag) . ISBN 978-82-303-0871-4
  • 2010 – Her er so fagert ved høge lid : dikting og diktarar frå Naustdal og Vevring (Naustdal: Naustdal sogelag) . ISBN 978-82-91462-06-6  [Skriftstyre: Harald Jarl Runde, Arthur Søgnen, Hallstein Erdal]
  • 2017 – Runde fyr : “de Søfarende til Hielp og Tieneste” gjennom 250 år (Førde: Selja) . ISBN 978-82-8240-120-3

I bøker – eit utval

  • 2007 – Sogn og Fjordane bonde- og småbrukarlag : årsmelding 2006 (Førde: EKO-trykk A/S)  [Av innhaldet: 60 år jubileumsskrift Sogn og Fjordane fylke’s bonde- og småbrukarlag : Sogn og Fjordane bonde- og småbrukarlag 1946-2006]

I tidsskrift – eit utval

Kjelder


Denne sida brukar materiale frå Wikipedia, lisensiert under CC-BY-SA

Emneord