Aage Engesæter

Statsborgarskap: Noreg

Fødd: 19. januar 1951 (73 år) Sogndalsfjøra

Yrke: historikar

Aage Engesæter

Aage Engesæter (fødd 19. januar 1951 i Sogndal) er ein norsk historikar og museumsdirektør.

Engesæter er utdanna cand. philol. ved Universitetet i Bergen i 1974 med historie som hovudfag. Han vart tilsett ved Sogn og Fjordane distriktshøgskole som vitskapleg assistent. Der vart han i 1980 amanuensis i historie og rektor i perioden 1989-94. Frå 1995 til 2012 var han direktør ved De Heibergske Samlinger ved Sogn Folkemuseum. I 2012 gjekk han over i ei stilling som førstekonservator NMF ved Musea i Sogn og Fjordane, knytt til Norsk Reiselivsmuseum.

Bibliografi

Bøker

 • 1976 – Sogndalsfjøra 1801-1875 : trekk av den sosiale og økonomiske historia i ein strandstad (Bergen: Universitetet) I fulltekst ved nb.no  [Hovudoppgåve i historie ved Universitetet i Bergen, hausten 1976]
 • 1977 – Luster kommune : vatn som kraftkjelde (Sogndal: Sogn og Fjordane distriktshøgskule) I fulltekst ved nb.no  [Serie: Lokalhistorisk undervisningsstoff]
 • 1977 – Garden Kilen i Luster : husmannsstellet (Sogndal: Sogn og Fjordane distriktshøgskule) I fulltekst ved nb.no  [Serie: Lokalhistorisk undervisningsstoff]
 • 1978 – Gamle vegar i Lærdal (Sogndal: Sogn og Fjordane distriktshøgskule) I fulltekst ved nb.no  [Serie: Lokalhistorisk undervisningsstoff]
 • 1978 – Garden Kilen i Luster : folketalsutvikling (Sogndal: Sogn og Fjordane distriktshøgskule) I fulltekst ved nb.no  [Serie: Lokalhistorisk undervisningsstoff]
 • 1978 – Lærdalsøyri (Sogndal: Sogn og Fjordane distriktshøgskule) I fulltekst ved nb.no  [Serie: Lokalhistorisk undervisningsstoff]
 • 1978 – Otternes : ein gard i Aurland (Sogndal: Sogn og Fjordane distriktshøgskule)  [Serie: Lokalhistorisk undervisningsstoff]
 • 1978 – Årdal i Sogn 1900 – 1977 (Sogndal: Sogn og Fjordane distriktshøgskule)  [Serie: Lokalhistorisk undervisningsstoff]
 • 1979 – Høyanger : utviklinga av industristaden fram til omlag 1945 (Sogndal: Sogn og Fjordane distriktshøgskulemmune) I fulltekst ved nb.no  [Serie: Lokalhistorisk undervisningsstoff]
 • 1979 – Sogndalsfjøra : nokre drag frå Fjøra si soge (Sogndal: Sogndal kommune) I fulltekst ved nb.no  [Serie: Lokalhistorisk undervisningsstoff ; omarbeidd og i tid noko utvida utgåve av “Sogndalsfjøra 1801-1875 : trekk av den sosiale og økonomiske historia i ein strandstad” (Universitetet i Bergen 1976)]
 • 1979 – Vikøyri fram til omlag 1900 (Sogndal: Sogn og Fjordane distriktshøgskule)  [Serie: Lokalhistorisk undervisningsstoff]
 • 1981 – Skogbruk, gardsdrift og godssystem : om skogbruket si utvikling i Sogndal (Sogndal: Sogn og Fjordane distriktshøgskule)
 • 1981 – Henjum : den gamle garden (Sogndal: Sogn og Fjordane distriktshøgskule)  [Serie: Lokalhistorisk undervisningsstoff]
 • 1982 – Turiststaden Balestrand : om reiselivsnæringi i Balestrand før 1914 (Sogndal: Sogn og Fjordane distriktshøgskule) I fulltekst ved nb.no  [Serie: Lokalhistorisk undervisningsstoff]
 • 1985 – “Rift om brødet”? : befolkning, ressursar og økonomi i Sogn 1801-1855 (Sogndal: Sogn og Fjordane distriktshøgskule). ISBN 82-7282-037-4 I fulltekst ved nb.no  [Sogn og Fjordane distriktshøgskule. Skrifter ; 1985 : 3)]
 • 1986 – Idrettsarkiv i Sogn og Fjordane : resultat frå ei spørjeskjemagransking (Sogndal: Sogn og Fjordane distriktshøgskule). ISBN 82-7282-043-9 I fulltekst ved nb.no  [Sogn og Fjordane distriktshøgskule. Skrifter ; 1986:2)]
 • 1988 – Sogn og Fjordane fylkeskommune gjennom 150 år (Oslo: Samlaget). ISBN 82-521-3086-0 I fulltekst ved nb.no  [Sogn og Fjordane distriktshøgskule. Skrifter ; 1986:2]
 • 2004 – Kulturlandskap og museum (Sogndal: De Heibergske Samlinger, Seksjon for landskapsøkologi, Avdeling for ingeniør- og naturfag, Høgskulen i Sogn og Fjordane) I fulltekst ved nb.no  [Forfattarar: Leif Hauge, Liv Byrkjeland, Ingvild Austad, Aage Engesæter]
 • 2009 – Levd liv : ei soge om sogningane og museet deira (Leikanger: Skald). ISBN 978-82-7959-132-0  [Forfattarar: Anna Jorunn Avdem og Aage Engesæter ; foto: Lars Asle Vold]
 • 2010 – Tankerekkjer : festskrift til Johs. B. Thue – 70 år (Leikanger: Skald). ISBN 978-82-7959-140-5  [Redaktørar: Aage Engesæter, Jan Inge Fardal, Lars Nes]
 • 2010 – Årdal : kamp, krefter og kunnskap : Årdal kommune 150 år : 1860-2010 (Leikanger: Skald). ISBN 978-82-7959-146-7  [Forfattarar: Johs. B. Thue, Aage Engesæter, Oddvar Natvik, Steinar Lægreid ; biletredaktør: Jonny Asperheim]

I tidsskrift – eit utval

Kjelder

Bakgrunnsstoff


Denne sida brukar materiale frå Wikipedia, lisensiert under CC-BY-SA

Emneord