Wilhelm Kvalheim

Wilhelm Kvalheim

Fødd: 20. juni 1877

Død: 12. desember 1950

Yrke: skribent

.mw-parser-output .wb-edithandle{display:none;padding-left:0.5em}.mw-parser-output .wd-editable-show .wb-edithandle{display:inline}.mw-parser-output .wd-editable-hide .wb-edithandle{display:none}

Wilhelm Kvalheim (20. juni 1877–12. desember 1950) var ein norsk lærar, biletkunstnar og lokalhistorikar. Han var frå Kvalheim i Vågsøy kommune og var også m.a. busett i Selje, Stryn og Volda.

Kvalheim tok lærareksamen i 1897, og var lærar i Selje 1897-1900, på Bergens kommunale skule for åndsveike 1901-1903, på Florø kommunale mellomskule i Florø 1903-1906, i Selje 1906-1908, i Stryn 1908-1913, på Volda lærarskule 1913 og overlærar der frå 1924. Kvalheim var leiar i Nordfjord krins av Norges Kristelege Ungdomsforbund (NKUF).

Wilhelm Kvalheim var kunstmålar og stilte ut på Statens kunstutstilling i 1930. Han gav ut ei lærebok i teikning, og gjorde mykje av innsamlingsarbeidet for bygdeboka: Selje og Vågsøy : bygdene og bygdesamfunnet, ved Edvard Os.

Bibliografi

Bøker

 • 1907 – Moldøen : enkelte træk af stedets historie (Bergen: Bergens Historiske Forening)  [Er del av: Skrifter (Bergens historiske forening : trykt utg.) 13:1]
 • 1924 – ABC-bok (Bergen: Lunde)  [Forfattar: Andreas Austlid. Teikningar av Nils Bergslien og Wilhelm Kvalheim. Ny og umvølt utgåve]
 • 1927 – Gamle joleskikkar serleg frå Vestlandet (Oslo: Samlaget)  [Særprent or Syn og Segn, hefte 10, 1927]
 • 1930 – Teikning i småskulen : ei hjelpebok for skulen og heimen (Oslo: Samlaget) I fulltekst ved nb.no
 • 1932 – Tavleteikning (Oslo: Samlaget) I fulltekst ved nb.no
 • 1936 – Rettssaker um trolldom i Nordfjord frå 1600-talet (Oslo: Noregs ungdomslag)  [Særprent or Syn og Segn]
 • 194? – Då Volda vart skuleby : eit 80-årsminne og eit kulturbilete frå Nordvestlandet (Volda)  [Særprent or «Syn og Segn» hefte 4, 1941]
 • 1949 – Gapestokken (Oslo: Samlaget)  [Særprent or Syn of segn, 1949]
 • 1949 – Heilagdomane på Selja (Volda: Eige forlag) I fulltekst ved nb.no
 • 1960 – Volda kyrkje (Volda: Eige forlag)

I tidsskrift – eit utval

Kjelder

Bakgrunnsstoff


Teksten er henta frå Wikipedia, lisensiert under CC-BY-SA