Wilhelm Bødal

Fødd: 15. april 1922 Stryn

Død: 22. juli 1987

Wilhelm Bødal (15. april 1922–22. juli 1987) frå Loen i Stryn kommune var lærar og forfattar. Han tok artium ved Firda gymns, gjekk på Stord lærarskule, Statens lærarskule i forming i Oslo og han tok vidareutdanning i historie, samfunnsfag, norsk og engelsk. Bødal var lærar i Stryn frå 1951, frå 1962 ved Stryn ungdomsskule. Han har gjeve ut fleire romar og forteljingar, både for vaksne og barn, og delvis med historisk tilsnitt, m.a. «I skyggen av Ramnefjell» i 1968. Han gav også ut to diktsamlingar.

Bibliografi

Bøker

  • 1977 – Vind og horisont (Trondheim: Rune)

I bøker – eit utval

  • 1978 – Såg du mi bygd – : dikt frå fjell, bre og indre Nordfjord (Stryn: Fjordingen)  [Inneheld dikt av Wilhelm Bødal]
  • 1990 – Ord gjennom år : dikting og diktarar frå Sunnfjord og Nordfjord 1700-1986 (Naustdal: Sogn og Fjordane forlag) . ISBN 82-90576-13-7 I fulltekst ved nb.no  [Av innhaldet: Wilhelm Bødal s. 99-106]

I tidsskrift – eit utval

Kjelder


Teksten er henta frå Wikipedia, lisensiert under CC-BY-SA