Menn

Per Arne Skomsø

Per Arne Skomsø (fødd 20. september 1947) er ein norsk lærar og forfattar. Han er fødd på Smøla, men kom eit år gamal til Holvik i Vågsøy kommune og vaks opp der. Han tok artium i Sauda i 1966 og var lærarvikar på Maurstad 1966-1967. Skomsø gjekk på Volda lærarskule 1967-1969. Han var så lærar ved Rødven skole i Rauma kommune. Skomsø har vore ko […]

Bjørn Kristian Skovly

Bjørn Kristian Skovly (fødd 1948) er ein norsk forfattar. Han er busett på Veitastrond i Luster kommune. I 1999 skipa Skovly reklamebyrået Sognefjord.net AS.

Bernt Skrede

Bernt Skrede (fødd 1945) er ein norsk lærar og forfattar. Han er fødd på Norderhov, oppvaksen på Ringsaker, i Mysen, Skjeberg og på Nordfjordeid i Eid kommune. Han har eksamen frå Volda lærarskule med vidareutdanning i pedagogikk, musikk, tysk og ålmenn litteraturkunnskap. Skrede har arbeidd ved fleire folkehøgskular i Danmark, Island og Norge. H […]

Gunnar Slettebakken

Gunnar Slettebakken (5. oktober 1936–6. mai 2012) var ein norsk jurist og bygdekunstnar. Han var fødd i Salhus, tok artium 1956 og juridicum 1963. I 1968 busette han seg på Sandane i Gloppen kommune, og var rådmann i kommunen fram til 1972. Han har vore lærar ved Firda gymnas i Gloppen og Langvin jordbruksskule i Stryn. Han har gjeve ut romanane […]

Aasbjørn Slettemark

Aasbjørn Slettemark (3. november 1890–14. mai 1919) var ein norsk lærar og forfattar. Slettemark var frå Naustdal kommune. Han gjekk på Sunnfjord ungdomsskule 1906-1907, tok artium ved Hauges Minde i Oslo 1911 og tok til å studera filologi i 1912. Men han vart sjuk, han lei av pleuritt, og måtte gje opp studiet. I staden tok han ein tilleggsprøve […]

Svale Solheim

Svale Solheim (15. februar 1903–1971) var ein norsk folklorist, politikar og forfattar. Han var fødd i Naustdal. Solheim tok studenteksamen med latin og gresk i 1923, studerte eit par år filologi før han drog til sjøs. Han var eit aktivt medlem av Norges Kommunistiske Parti og deltok også aktivt i motstandskampen under krigen. Solheim tok filolo […]

Erik Solheim (1947-)

Erik Solheim (fødd 1947) er ein norsk lektor, forfattar og tidlegare leiar i Norges Naturvernforbund. Han er frå Førde. Solheim var leiar av Norges Naturvernforbunds avdeling Sogn og Fjordane i periodane 1980–1987 og 1993–1997. Han var leiar i Norges Naturvernforbund i periodane 1987–1989 og 1998–2005. Solheim vart æresmedlem av Norges Naturver […]

Bård Vegar Solhjell

Bård Vegar Solhjell (fødd 22. desember 1971) er ein norsk politikar i Sosialistisk Venstreparti. Han var i to periodar statsråd i Jens Stoltenbergs andre regjering og han har vore stortingsrepresentant for Akershus sidan 2009. Han kunngjorde 1. juni 2016 at han vil trekke seg frå politikken og ikkje søke attval i 2017. Bakgrunn Solhjell er fø […]

Sverre Søgnen

Sverre Søgnen (fødd 19. januar 1933) er frå Vadheim i Høyanger i Sogn. Søgnen har i hovudsak skrive bøker knytt til historie og gjeve dei ut på eige forlag.

Are Frode Søholt

Are Frode Søholt (4. oktober 1974–18. januar 2012) var ein norsk songar og forfattar frå Gloppen. Søholt var utdanna cand.philol. frå Griegakademiet ved Universitetet i Bergen, og hadde arbeidd som prosjektleiar for Tromsø Symfoniorkester, konsulent for Den Norske Opera, prosjektkoodinator for Grieg 07, dagleg leiar for Norsk Barokkorkester og p […]