Selje

Peder Rasmussøn

Peder Rasmussøn (d. 1640) var ein norsk prest, og av dei første salmediktarane etter reformasjonen. Peder Rasmussøn vart fødd på Ytre Fure på Stadlandet i Selje kommune i Nordfjord. Bondesonen Rasmussøn var prest i Volda på Sunnmøre frå om lag 1600 til 1640. Peder Rasmussøn fekk i 1630 i boka Peder Rafns Visebok, utgitt i København, prenta fire […]

Tonny Salt

Tonny Salt (1967-2017)[treng kjelde] var ein norsk fiskar og forfattar. Han var frå Selje.

Sigurd Vengen

Sigurd Vengen (fødd 1950) er ein norsk prest. Han er frå Selje. Vengen vart Cand.theol. 1976. Han har vore akademilektor ved NLA, Bergen, prost i Sunnfjord prosti og sokneprest i Førde frå 1992. Frå 2005-2007 var han prost i Midhordland prosti. Han vart i 2007 tilsett som prostiprest i Nordfjord prosti kor han var fram til 2015.