Olaug A. Haugen

Olaug A. Haugen (fødd 1956) er ein norsk bibliotekar og forfattar. Ho er frå Dale i Fjaler kommune og busett i Førde.

Kjell Ove Nordeide

Kjell Ove Nordeide (fødd 1956) er ein norsk journalist og forfattar. Han er frå Førde. Nordeide har arbeidd som journalist og redaktør i avisa Firda. I 20 […]

Øystein Rakkenes

Øystein Rakkenes (fødd 1956 i Tromsø) er ein norsk journalist, forfattar og filmskapar, mellom anna kjend frå radio- og TV-program sendt i NRK. Øystein […]

Hans Jakob Reite

Hans Jakob Reite (fødd 1956) er ein norsk sivilagronom, informasjonsarbeidar og kulturarbeidar. Han vaks opp på Sunnmøre og er busett i Førde. Reite er si […]

Hans Martin Underdal

Hans Martin Underdal (1956–2005) var ein norsk journalist. Han vaks opp i Årdal. Underdal arbeidde m.a. mange år i reiselivsbransjen og som journalist i A […]