Arnfinn Berstad

Arnfinn Berstad (fødd 19. oktober 1913 i Eid, død 27. januar 2009) var ein norsk forfattar og heradsskogmeister. Han vaks opp i Kjølsdalen i Eid, og var b […]

Anders O. Klakegg

Anders O. Klakegg (30. mars 1913–18. juli 1990) var ein norsk bonde og forfattar frå Klakegg i Jølster kommune. Han var odelsgut og tok over farsgarden, m […]

Marie A. Ryssdal

Marie A. Ryssdal (5. januar 1913–28. august 2009) var ein norsk husstellærar, bondekone og forfattar. Ho var fødd i Davik i Bremanger kommune, og busett i […]