Anton Frederik Winter Jakhelln Prytz

Anton Frederik Winter Jakhelln Prytz (6. oktober 1853–5. februar 1937) var ein norsk prest og forfattar. Han var frå Alstahaug. Prytz var cand.theol., frå […]

Hans Andersson Systaddal

Hans Andersson Systaddal (1853–1944) var ein norsk bonde, skreddar og visediktar. Han var frå Hyllestad kommune og frå 1894 var han busett i Fjaler kommun […]

Alf Torp

Alf Torp (27. september 1853–26. september 1916) var ein norsk filolog fødd i Stryn. Han vart student i 1871, cand.philol. 1877, professor i sanskrit og samanliknande språkvitskap i 1894. Han var elev av Sophus Bugge og under eit opphald i Leipzig 1878–80 av G. Curtius og Windisch. I 1881 fekk han doktorgraden ved universitetet i Leipzig med avhan […]