Ole Johnsen Hyenæs

Ole Johnsen Hyenæs (1799–1859) var ein norsk bonde og forfattar. Han var fødd i Gloppen. Hyenæs var haugianar.

Nils L. Landmark

Nils L. Landmark (11. mars 1775–29. oktober 1859) var ein norsk embetsmann og stortingsmann. Andreas Landmark var ein eldre bror. Landmark var fødd i Chri […]