Balestrand

Kjellaug Ese

Kjellaug Ese (fødd 1924) er ein norsk-amerikansk sjukepleiar og forfattar. Ho vart fødd i Balestrand og emigrerte til USA i 1956, der ho utdanna seg til anestesisjukepleiar og busette seg i Minnesota. Ese har arbeidd som anestesisjukepleiar ved Mayo-klinikken i Rochester i Minnesota. Seinare dreiv ho ein privat pleieheim. Sommaren 2018 flytta Es […]

Linda Jenny Ese

Linda Jenny Ese (fødd 29. september 1992) er ein norsk forfattar, songar, fotograf og teiknar oppvaksen i Balestrand i Sogn og Fjordane. I 2011 gav ho ut diktsamlinga Livets mørke.

Jon Grønset

Jon Grønset (7. april 1898–1970) frå Gjemnes kommune på Nordmøre var ein norsk pedagog og forfattar. Han gjekk på lærarskule i Volda på Sunnmøre. Han var rektor på Sogn ungdomsskole i Balestrand frå 1937 til 1955. Bøkene han har gitt ut skreiv han då han var blitt pensjonist. Han skreiv også dikt, forteljingar og sanne historiar. […]

Richard Knoff

Richard Christoffer Schelderup Knoff (30. april 1889–7. desember 1968) var ein norsk ingeniør og redaktør. Han var fødd i Ålesund, busett i Balestrand. Knoff arbeidde m.a. som ingeniør i Argentina 1911-1917, var tilsett som avdelingsingeniør ved Sogn og Fjordane fylke sitt vassdragskontor i Balestrand frå 1918-1924 og hadde privatpraksis i Balestr […]

Arne Melkild

Arne Melkild (5. februar 1914–24. september 1996) var ein norsk sekretær og forfattar. Han var frå Stangvik i Surnadal kommune og busett i Balestrand.

Ola Nesse

Ola Nesse (14. august 1845–25. februar 1934) var ein norsk lekpredikant og forfattar frå Nessane i Balestrand kommune i Sogn. På 1920-talet gav han ut to bøker med religiøst innhald. Ola Nesse var i 1905-1907 formann i Det Vestlandske indremisjonsforbund, og medlem i forbundsstyret i organisasjonen til og med 1913.

Sigurd Nesse

Sigurd Nesse (31. mars 1852–1955), opphavleg Sjur Nesse, var ein norsk forfattar, lærar og målreisingsmann. Sigurd Nesse var frå Nessane i Balestrand i Sogn og Fjordane. Han var busett ei tid i Vik. Nesse gjekk Balestrand lærarseminar og seinare Stord Lærarskule. Han var lærar i Haukedalen i Førde 1873-1877, der han skipa misjonslag. Seinare arb […]

Anders Skåsheim

Anders Skåsheim (1880–1965) var ein norsk bankmann og forfattar av bøker og artiklar. Han var fødd i Balestrand kommune i Sogn. Skåsheim gjekk på Treiders Handelsskule i Oslo, og fekk der utdanning innan rekneskap, økonomi og marknadsføring. Han fekk seg jobb i Bergen Notforretning og arbeidde fleire år som handelsreisande. Han var med som sekr […]

Rasmus Sunde

Rasmus Sunde (fødd 1944) er ein norsk historikar og forfattar. Han er fødd i Vik, oppvaksen i Jølster og busett i Balestrand. Sunde har doktorgrad i migrasjonshistorie. Han var førsteamanuensis ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, no Høgskulen på Vestlandet, frå 1991 til han vart pensjonist i 2011. Sunde har skrive fleire bøker om migrasjonshistori […]

Johs. B. Thue

Johannes Brynjulf Thue (fødd 1940), forfattar, rektor ved Høgskulen på Vestlandet 1981-1983, redaktør i Sogn Dagblad 1994-1997 og politikar for Arbeidarpartiet, er frå Balestrand kommune i Sogn. Thue har mellom anna skrive historebøker – band to av sjøfartssoga til Bergen, debattbøker, artiklar og petitar. Han debuterte i bokleg samanheng i 1975. […]