Sverre Søgnen

Fødd: 19. januar 1933 (84 år) Vadheim, Høyanger

Tema: Historie

Sverre Søgnen (fødd 19. januar 1933) er frå Vadheim i Høyanger i Sogn. Søgnen har i hovudsak skrive bøker knytt til historie og gjeve dei ut på eige forlag.

Bibliografi

Bøker

  • 1998 – Birgjit Lien : ei soge om kjærleik frå rallartida (Valle: Setesdalforlaget) . ISBN 8291820406 Tilgjengeleg på bokhylla.no
  • 1999 – Skrøne-Tomas (Gol: Eige forlag)
  • 2003 – Soga om Vaim (Gol: Eige forlag)
  • 2006 – Den lange sjøreisa (Voss: Eige forlag)

I bøker – eit utval

  • 1977 – På helsa løs : noveller og reportasjer fra arbeidsmiljø (Oslo: Pax forlag) . ISBN 8253007485 Tilgjengeleg på bokhylla.no  [Av innhaldet: Betongmannen / Sverre Søgnen, s. 84-86]
  • 2008 – Årbok for Norsk vegmuseum. 2008 (Lillehammer: Statens vegvesen) . ISBN 978-82-91130-31-6  [Av innhaldet: Ullebøvegen / Sverre Søgnen]

I tidsskrift – eit utval

Kjelder

Teksten er henta frå Wikipedia, lisensiert under CC-BT-SA