Martin Øysteinson Ommedal

Martin Øysteinson Ommedal (fødd 13. august 1934) er ein norsk bonde og klokkar. Han er frå i Hyen i Gloppen kommune. Ommedal har skrive mange prologar som har vorte framførte på ulike tilstellingar. Han har også skrive mange dikt og fleire har vorte publiserte både i lokalavisa Firda Tidend og i Kyrkjeblad for Gloppen.

Bibliografi

Bøker

  • 2015 – Ein gamal gangsti : kvardagstankar ( Eige forlag)

I tidsskrift – eit utval

  • 2014 – Kyrkjeblad for Gloppen  [Nr. 5. Av innhaldet: Båttur ein haustkveld : dikt / Martin Ø. Ommedal, s. 23]

Kjelder


Teksten er henta frå Wikipedia, lisensiert under CC-BT-SA