Johan Schumann

Johan Schumann

Fødd: 23. september 1832 Bergen

Død: 1911

Johan Schumann (23. september 1832–1911) var ein norsk sauebonde. Han var frå Bergen. Schumann studerte landbruk i Danmark og Skottland, og tok innført skotsk svartfjessau til Norge.

Han var ein føregangsmann for vestlandsk sauehald, og dreiv til dømes forsøk med silofôr. Schumann heldt også foredrag og skreiv jordbruksskrift.

I 1881 kjøpte han Hovden, ei øy i Flora kommune. Her vart oska hans lagd ned og ein minnestein reist over han.

Bibliografi

 • 1874 – Faareavl og Landbovilkaar i Norges Kystland (Bergen: Beyer) Tilgjengeleg i bokhylla.no
 • 1876 – Udgangerfaaret i Skotland og Norge (Bergen: J. Schumann)
 • 1877 – Faarehold i de norske Indlandsbygder : D. 1 (Bergen: J. Schumann)
 • 1877 – Faarehold i de norske Indlandsbygder : D. 2 (Bergen: J. Schumann)
 • 1881 – Foderlære : nærmest med Hensyn til et forbedret Faarehold i Norge (Kristiansund: J. Schumann) Tilgjengeleg i bokhylla.no
 • 1884 – Faare-Udførselen til England (Stavanger: J. Schumann)
 • 1885 – Fodermidler : grønfoder og tørfoder (Kristiania)  [Trykt som billag til «Norsk Landsmandsblad», årgang 1882-1884]
 • 1885 – Faarehold paa større og mindre Gaarde i Norge (Lærdal)  [Trykt som føljetong til «Sogns Tidende»]
 • 1886 – Faare-Udførselen til England (Kristiansund: J. Schumann)  [2. utg. med eit nytt avsnitt]
 • 1888 – Fårets klipning (Kristiania)  [Særtrykk av: Norsk landmandsblad]
 • 1889 – Opal (Nordfjordeid) Tilgjengeleg i bokhylla.no
 • 1891 – Fodermidler : Rodfrugter (Florø)  [Trykt som føljetong til «Nordre Bergenhus Folketidende»]
 • 1891 – Faarehold paa større og mindre Gaarde i Norge : 8de Hefte : Ymse Faareprosesser (Vossevangen)  [Særtrykk av «Landbrugstidende for Vestlandet»]
 • 1892 – Fodermidler : Kraftføder (Nordfjordeid)  [Trykt som føljetong til «Fjordenes Blad»]
 • 1892 – Faarets Uld (Kristiansund)  [Trykt som føljetong til «Romsdalsposten»]
 • 1893 – Fodermidler : nødfoder (Nordfjordeid: J. Schumann) Tilgjengeleg i bokhylla.no
 • 1893 – Faarehold paa større og mindre Gaarde i Norge. 7de Hefte : Faareuldens vaskning (Vossevangen: J. Schumann) Tilgjengeleg i bokhylla.no
 • 1893 – Faarets Fodring (Arendal)  [Særtrykk av «Nedenes Amts Landbotidende»]
 • 1893 – Faarets Fodring : (7de Afsnit)
 • 1894 – Faarets Fodring : 12te [og 13de] Afsnit
 • 1894 – Nødfoder (Arendal)  [Særtrykk av «Nedenes Amts Landbotidende»]
 • 1895 – Faarehold i Norge : 1 Afsnit 1 : Forberedende skrifter Landbrugskemi (Kristiania)
 • 1898 – Faarehold i Norge : 1 Afsnit 11 : Forberedende skrifter Opal (Kristiania)
 • 1899 – Faarehold i Norge : II. Praktisk faarestel : 13.afsnit. Faarebedriftens fremtid hos os ( Eige forlag)
 • 1899 – Faarehold i Norge : 2 Afsnit 12 : Praktisk faarestel Skotlands faaredrift og landsstel (Kristiania)
 • 1900 – Faarehold i Norge. 2 Afsnit 16 : Praktisk faarestel Gjærder (Kristiania) Tilgjengeleg i bokhylla.no
 • 1901 – Faarehold i Norge : 2 Afsnit 18 : Praktisk faarestel Faarets uld (Kristiania)
 • 1902 – Faarehold i Norge : 2 Afsnit 23 : Praktisk faarestel Faarets sygdomme (Kristiania)
 • 1903 – Faarebogen : (kort Udtog – også tiltænkt Skolebrug) (Florø: J. Schumann) Tilgjengeleg i bokhylla.no
 • 1904 – Gjærder (Kristiania)  [Særtrykk av: Norsk landmandsblad]

Kjelder

Bakgrunnsstoff


Teksten er henta frå Wikipedia, lisensiert under CC-BT-SA