Harald Jarl Runde

Fødd: 1947 Runde

Harald Jarl Runde (fødd 1947) er ein norsk ingeniør og lokalhistorikar. Han er fødd på Runde på Sunnmøre og busett i Naustdal. Runde har utdanning frå Televerket/Telenor og var ingeniør i Førde Teleområde og museumskonsulent i Norsk Telemuseum. Han har teke etterutdanning i lokalhistorie, historie grunnfag og pedagogikk med undervisning i grunn- og vidaregåande skule. Runde har skrive ei rekke artiklar om lokalhistoriske emne og har vore leiar i skriftstyret for Sogeskrift for Naustdal.

Bibliografi

Bøker

  • 1995 – Den norske kysttelegrafen og signalveset 1807-14 (Sogndal: Høgskulen i Sogn og Fjordane)  [Serie: Studentarbeid i lokalhistorie]
  • 2006 – Anders Redal (Naustdal: Eige forlag)  [Hefte samla av Harald Jarl Runde]
  • 2007 – Runde fyr : de søefarende til hielp og tieneste (Naustdal) . ISBN 978-82-303-0871-4
  • 2010 – Her er so fagert ved høge lid : diktning og diktarar frå Naustdal og Vevring (Naustdal: Naustdal sogelag) . ISBN 978-82-91462-06-6  [Skriftstyre: Harald Jarl Runde, Arthur Søgnen, Hallstein Erdal]
  • 2017 – Runde fyr : «de Søfarende til Hielp og Tieneste» gjennom 250 år (Førde: Selja) . ISBN 978-82-8240-120-3

I tidsskrift – eit utval

Kjelder

Teksten er henta frå Wikipedia, lisensiert under CC-BT-SA