Gunnar Olsen (1843–1909) var ein norsk prest. Han var frå Moland. Olsen arbeidde først som sjømann og så tok han cand. theol. i 1872. Han vart sjømannsprest i 1873. Frå 1881 til 1896 var Gunnar Olsen sokneprest i Kinn i Flora. I 1907 vart han prost i Dalane sokn.

I 1912 gav han ut «Storm og stille, Digte fra havet».

Bibliografi

  • 1912 – Storm og stille : digte fra havet (Kra: Trykt i Ekpresttrykkeriet)  [Utg. ved Audun Munthe-Kaas Hjermann]

Kjelder

Teksten er henta frå Wikipedia, lisensiert under CC-BT-SA