Georg Fredrik Christopher Fasting

Georg Fredrik Christopher Fasting (1837–1914) var skulemann og forfattar. Han var fødd i Bergen, oppvaksen på prestegardane i Jostedalen i Luster i 1840-1845, i Jølster frå 1845-1857 og i Førde frå 1857. Han tok artium i 1854 og cand. theol. i 1860. Han var lærar på Aars & Voss skole frå 1864, Tanks skole frå 1869, styrar ved Sarpsborg middelskole 1873-91, Dragefjeldets skole i Bergen 1891-1892 og rektor ved Asker Seminar 1892-1912, som flytta til Holmestrand i 1899. Fasting tok doktorgraden med avhandlinga «Fromheden og elendigheden». Han gav ut ei rad lærebøker og bøker med religiøst innhald. Fasting døydde i Trondheim.

Bibliografi

  • 1883 – Fromheden og endeligheden : afhandling for den filosofiske doktorgrad (Kristiania: Cammermeyer)
  • 1900 – Sproget og seminarerne (Kristiania: Landbladets trykkeri) Tilgjengeleg på bokhylla.no  [Norsk rigsmaalsforenings smaaskrifter nr. 5]
  • 1908 – Kristelig barnelærdom (Hamar: Norsk skoletidendes boktrykkeri) Tilgjengeleg på bokhylla.no  [Tillægshefte til Norsk Skoletidende]
  • 1909 – Opdragelselære (Holmestrand: A. Schrøders bogtrykkeri)  [Trykt som manuskript]
  • 1911 – Prækener holdt for Andreas (Kristiania: Aschehoug)  [Av Thomas (psevd.)]
  • 1912 – «Jeg er saare angst-» : avskedstale av rektor Fasting i Holmestrand 2. juli 1912 (Kristiania: Aschehoug) Tilgjengeleg på bokhylla.no

Kjelder

Teksten er henta frå Wikipedia, lisensiert under CC-BT-SA