Anton  Frederik  Winter  Jakhelln  Prytz

Anton Frederik Winter Jakhelln Prytz

Fødd: 1853 Alstahaug

Død: 1937

Anton Frederik Winter Jakhelln Prytz (6. oktober 1853–5. februar 1937) var ein norsk prest og forfattar. Han var frå Alstahaug.

Prytz var cand.theol., frå Universitetet i Oslo i 1883. Han var lærar i to år ved kvinnefengselet i Oslo, hadde teneste som kapellan i Valdres før han drog ut og var sjømannsprest i Leith i Skottland frå 1887 til 1893. Prytz returnerte til Norge og var stiftsprest i Bjørgvin i åra 1893 til 1901. Han flytta deretter til Vereide i Gloppen kommune, og vart sokneprest i Gloppen og Breim frå 1904 til 1911, og var i denne perioden prost i Nordfjord frå 1907 til 1911. Han flytta deretter til Porsgrunn der han var sokneprest fram til 1923, då han 70 år gamal trekte seg tilbake.

Medan han var i Gloppen hadde han tillitsverv i Nordfjord Indremisjon. Han var også ein aktiv forfattar og diktar. Han gav ut bøker med preikesamlingar som vart prislønna. Han skreiv også andre bøker med religiøse emne, og dikta songer og salmar. Han skreiv mellom anna «O Jesus min ven, o Jesus min bror».

Prytz skal ha vore modell for kristusfiguren på altartavla til Randbygda kyrkje måla av Ferdinand Kiærulf Tranaas.

Prytz sine foreldre var Eiler Hagerup Krog Prytz (1812-1900) og Anna Margrethe Thomesen (1820-1900) som var frå Bodø.[1] Han var far til kjemikaren Milda Prytz (1891–1977) og politikar og forretningsmann Anton Frederik Winter Jakhelln Prytz (1878–1945).

Statsråd Torolf Prytz var ein yngre bror av Anton Jakhelln Prytz.

Bibliografi

Referansar

  1. Ifølge dåpsprotokollen til mora (fødd 1820) var hennar foreldre Thomas Christophersen og Maren M. Nielsdatter. To av fadrane var Christian Jakhelln og Andreas Jakhelln—sjå Jakhelln (slekt)

Kjelder

Bakgrunnsstoff


Teksten er henta frå Wikipedia, lisensiert under CC-BT-SA